Podstawowe informacje o spółce BAZALT-GRACZE


Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE sp. z o. o. jest producentem najwyższej jakości kruszyw bazaltowych, które znajdują szerokie zastosowanie jako podstawowy składnik mas bitumicznych i betonowych przeznaczonych do budowy lotnisk, autostrad, dróg i mostów oraz jako surowiec do produkcji materiałów izolacyjnych.

Zakład Produkcji Styropianu GRA-STYR wytwarza szeroki asortyment wysokiej jakości materiałów do termoizolacji w budownictwie. Płyty styropianowe spełniają wymagania normy EN 13163:2012

Kopalnia BAZALT-GRACZE jest jedną z najstarszych tego typu kopalni w Polsce. Jej historia sięga XVI wieku. Na większą skalę wydobycie rozpoczęto ok. 1850 r., a wybudowanie linii kolejowej Szydłów-Lipowa Śląska pod koniec XIX wieku znacząco wpłynęło na rozwój kopalni. Mechanizację kopalni rozpoczęto w 1927 r. i już w 1929 roku uruchomiono produkcję kruszyw bazaltowych (tłucznie, klińce). W 1939 roku rozpoczęto produkcję grysów, która do chwili obecnej stanowi podstawę działalności kopalni. Zaraz po II Wojnie Światowej w maju 1946 r. kopalnia odtworzyła się jako firma państwowa aż do prywatyzacji w 1997 r., kiedy to z dniem 1 kwietnia, stała się spółką z o.o. z wyłącznym udziałem pracowników kopalni. Położenie geograficzne kopalni oraz wysoka jakość skały czyni ją najbardziej atrakcyjną dla klientów ze środkowej i południowo-wschodniej Polski z uwagi na to, że złoże "Gracze" jest jednym z dwóch najbardziej na wschód wysuniętych złóż bazaltu. Kopalnia położona jest przy drogach państwowych Opole-Niemodlin-Brzeg-Grodków oraz posiada własną bocznicę kolejową, włączoną w szlak kolejowy Gracze-Szydłów-Opole. Ponadto w odległości ok. 4 km od kopalni przebiega autostrada A-4.

Oferujemy szeroką gamę kruszyw:

  • Kruszywa drobne: 0/1 0/2 1/2 1/3 0/4
  • Kruszywa grube: 2/5 5/8 8/11 11/16 2/8 8/16 16/22 2/6,3 6,3/12,8 12,8/20
  • Kruszywa o ciągłym uziarnieniu: 0/6,3 0/12,5
  • Mieszanki bazaltowe: 0/63

Parametry surowca skalnego - skały bazaltowej:

  • Wytrzymałość na ściskanie - 321 MPa
  • Nasiąkliwość - 0,10 %
  • Mrozoodporność - 0,12 %
  • Ścieralność - 6,3 %
  • Zawartość siarczków i siarczanów - 0,026 %
  • Gęstość pozorna - 3,139 g/cm