Proces produkcyjny grysów


W kopalni Bazalt-Gracze na proces produkcyjny grysów składają się następujące etapy :

 1. Wiercenie otworów strzałowych w skale bazaltowej za pomocą wiertnicy udarowo - obrotowej HAUSHERR HSB 111- P.
 2. Strzelanie metodą długich otworów zawierconej ściany eksploatacyjnej.
 3. Rozdrabnianie brył nadwymiarowych przy pomocy młotów hydraulicznych.
 4. Załadunek urobku koparkami hydraulicznymi przedsiębiernymi i ładowarkami CAT na wozidła typu BIEŁAZ 540A.
 5. Transport załadowanego urobku na wstępne kruszenie.
 6. Czterostopniowy cykl rozdrabniania kruszywa łamanego w zakładzie przeróbczym :
 7. I. stopień rozdrabniania kruszarką szczękową jednorozporową typu JM1108HD

  II. stopień rozdrabniania kruszarką stożkową NV200GP firmy NORDBERG.

  III. stopień rozdrabniania dwiema kruszarkami stożkowymi HYDROCON 4000.

  IV. stopień rozdrabniania i jednocześnie uszlachetniania kruszywa bazaltowego za pomocą kruszarki wirnikowej BARMAC MC I 6900 i kruszarki odśrodkowej DB8.

 8. Klasyfikacja (sortowanie) materiału w sortowni grysów.
 9. Magazynowanie wyrobów gotowych do zbiorników frakcyjnych.
 10. Kontrola jakości wyrobów gotowych.
 11. Załadunek wyrobów na samochody i ich ważenie.